Resultaten

ZorgproductcodeDeclaratiecode(s)OmschrijvingOmschrijving (consument)Geldigheidsperiode 
Data pager
Data pager
 010905Reiskosten per kilometer.Reiskosten per kilometer. 1-1-2019
31-12-2019
 010906Reistijd/vacatie per half uur.Vergoeding voor de reistijd van de hulpverlener , per half uur. 1-1-2019
31-12-2019
 032280Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).Onderzoeken van het strottenhoofd en het eventueel nemen van een stukje weefsel, door middel van een kleine handspiegel. 1-1-2019
31-12-2019
 032480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.Onderzoeken van de grote luchtwegen met behulp van een kijkbuis, het wegnemen of afschrapen van weefsel en/of het afzuigen van materiaal voor cel- of weefselonderzoek is hierbij inbegrepen. 1-1-2019
31-12-2019
 032488Plaatsen van intrabronchiaal eenrichtingsventiel(en) voor persisterend luchtlek door middel van therapeutische bronchoscopie.Plaatsen van eenrichtingsventiel(en) in de longen met behulp van een kijkbuis. 1-1-2019
31-12-2019
 032684Diagnostische pleurapunctie.Aanprikken van de ruimte tussen borstvlies en longvlies voor het verkrijgen van materiaal voor onderzoek. 1-1-2019
31-12-2019
 033285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.Controleren van de werking van de pacemaker op de polikliniek, het eventueel gebruik van de inwendige defibrillator is hierbij inbegrepen. 1-1-2019
31-12-2019
 033605Inbrengen van een port-a-cath systeem.Plaatsen van een injectiekamer met een slangetje, dat wordt ingebracht in een grote ader. 1-1-2019
31-12-2019
 034386Echo-oesofagoscopie, inclusief eventuele biopten.Onderzoeken van klieren, gelegen tussen de longen, met behulp van echo vanuit de slokdarm, het eventueel door middel van een kijkoperatie opzuigen van weefsel uit die klieren met een naald voor nader onderzoek is hierbij inbegrepen (EUS). 1-1-2019
31-12-2019
 034388Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten.Onderzoeken van organen boven in de buik met echo vanuit het maagdarmkanaal, het eventueel door middel van een kijkoperatie wegnemen van een klein stukje weefsel of vocht voor nader onderzoek is hierbij inbegrepen. 1-1-2019
31-12-2019
Versie 2.3