Resultaten

ZorgproductcodeDeclaratiecode(s)OmschrijvingOmschrijving (consument)Geldigheidsdatum 
Data pager
Data pager
 010905Reiskosten per kilometer.Reiskosten per kilometer. 1-1-2018
31-12-2018
 010906Reistijd/vacatie per half uur.Vergoeding voor de reistijd van de hulpverlener , per half uur. 1-1-2018
31-12-2018
 032281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).Onderzoeken van het strottenhoofd en het eventueel nemen van een stukje weefsel, met behulp van een kijkbuis. 1-1-2018
31-12-2018
 034387Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief eventuele biopten.Onderzoeken van klieren, gelegen tussen de longen, met behulp van echo vanuit de luchtpijp, het eventueel door middel van een kijkoperatie opzuigen van weefsel uit die klieren met een naald voor nader onderzoek is hierbij inbegrepen (EBUS). 1-1-2018
31-12-2018
 034391Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of pH-meting).Onderzoeken van de functie van de slokdarm, een eventuele 24-uurs meting van druk en/of zuurgraad is hierbij inbegrepen. 1-1-2018
31-12-2018
 034394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.Behandelen van aandoeningen in slokdarm, maag of twaalfvingerige darm door een kijkoperatie. 1-1-2018
31-12-2018
 034477Waterstofademtest (glucose, fructose of lactose).Opsporen van de oorzaak van klachten in het maag-darmkanaal door een waterstofademtest af te nemen (glucose, fructose of lactose waterstofademtest). 1-1-2018
31-12-2018
 034501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).Aanleggen van een kunstmatige toegang naar de maag via open operatie. 1-1-2018
31-12-2018
 034503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).Aanleggen van een kunstmatige toegang naar de maag door middel van een kijkoperatie. 1-1-2018
31-12-2018
 034688Capsule endoscopie.Onderzoeken van de binnenzijde van het maagdarmstelsel met behulp van een speciale capsule, waarin een camera zit die zoveel foto's maakt dat een filmopname ontstaat. 1-1-2018
31-12-2018