Resultaten

ZorgproductcodeDeclaratiecode(s)OmschrijvingOmschrijving (consument)Geldigheidsperiode 
Data pager
Data pager
 010906Reistijd/vacatie per half uur.Vergoeding voor de reistijd van de hulpverlener , per half uur. 1-1-2023
31-12-2023
 010905Reiskosten per kilometer.Reiskosten per kilometer. 1-1-2023
31-12-2023
 032280Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).Onderzoeken van het strottenhoofd en het eventueel nemen van een stukje weefsel, door middel van een kleine handspiegel. 1-1-2023
31-12-2023
 032281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).Onderzoeken van het strottenhoofd en het eventueel nemen van een stukje weefsel, met behulp van een kijkbuis. 1-1-2023
31-12-2023
 032488Plaatsen van intrabronchiaal eenrichtingsventiel(en) voor persisterend luchtlek door middel van therapeutische bronchoscopie.Plaatsen van eenrichtingsventiel(en) in de longen met behulp van een kijkbuis. 1-1-2023
31-12-2023
 034387Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief eventuele biopten.Onderzoeken van klieren, gelegen tussen de longen, met behulp van echo vanuit de luchtpijp, het eventueel door middel van een kijkoperatie opzuigen van weefsel uit die klieren met een naald voor nader onderzoek is hierbij inbegrepen (EBUS). 1-1-2023
31-12-2023
 034386Echo-oesofagoscopie, inclusief eventuele biopten.Onderzoeken van klieren, gelegen tussen de longen, met behulp van echo vanuit de slokdarm, het eventueel door middel van een kijkoperatie opzuigen van weefsel uit die klieren met een naald voor nader onderzoek is hierbij inbegrepen (EUS). 1-1-2023
31-12-2023
 034477Waterstofademtest (glucose, fructose of lactose).Opsporen van de oorzaak van klachten in het maag-darmkanaal door een waterstofademtest af te nemen (glucose, fructose of lactose waterstofademtest). 1-1-2023
31-12-2023
 034620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.Onderzoeken van de slokdarm, maag en/of twaalfvingerige darm met flexibele endoscoop, inclusief eventueel afname van weefselmonsters of drukmeting. 1-1-2023
31-12-2023
 034388Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten.Onderzoeken van organen boven in de buik met echo vanuit het maagdarmkanaal, het eventueel door middel van een kijkoperatie wegnemen van een klein stukje weefsel of vocht voor nader onderzoek is hierbij inbegrepen. 1-1-2023
31-12-2023
Versie 2.6.4